Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Nawiążemy współpracę z Firmami deweloperskimi.

Proponujemy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji architektonicznej nowych lokali w budynkach mieszkalnych, w celu uzyskania zaświadczeń o samodzielności.

 

Cel wykonania: uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o samodzielności składa się w celu wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej.

 

Zawartość opracowania:

1) karty lokali mieszkalnych zawierające:

rzut wraz z pomieszczeniami przynależnymi, lokalizacja na rzucie danej kondygnacji budynku, zestawienie powierzchni użytkowej* pomieszczeń w lokalu, adnotacja, dot. wymagań z art. 2 ust 2 ustawy o własności lokali

2) karty lokali niemieszkalnych (garaż, lokale usługowe)

3) zestawienie udziałów wszystkich lokali w części wspólnej

4) dodatkowe pomiary i zestawienia powierzchni w budynku na życzenie zleceniodawcy (klatki schodowe, pomieszczenia wspólne,ogródki przydomowe, miejsca postojowe)

Terenem działalności firmy Piotr Gronek Architektura jest Kraków jak i również cała Polska.

* powierzchnia użytkowa obliczona zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997, Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Inwentaryzacja budowlana budynku wielorodzinnegoInwentaryzacja budowlana budynku wielorodzinnego

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?