Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Czym jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja budowlana, zwana również dokumentacją odtworzeniową, stanowi dokładne odzwierciedlenie istniejącego budynku w postaci zwymiarowanych rysunków.

 

Jak powstaje inwentaryzacja budowlana?

Pierwszym etapem jest ustalenie zakresu prac oraz kosztów z klientem. W przypadku skomplikowanych budynków konieczna jest wizja lokalna i oględziny budynku. W pierwszej kolejności wykonywane są szkice odręczne będące bazą do wykonania pomiarów. Następnie przystępujemy do pomiarów całego budynku. W trakcie wykonywania pomiarów na bieżącą tworzymy dokumentację fotograficzną  mierzonego budynku.

Kolejnym etapem jest wykonanie rysunków 2D za pomocą programu Autocad. Mając już gotowe rysunki 2D możemy przygotować model 3D inwentaryzowanego budynku.

 Inwentaryzacja budowlana budynku przemysłowegoInwentaryzacja budowlana budynku przemysłowego

 

Z czego składa się kompletna inwentaryzacja budowlana?

Ostateczny zakres inwentaryzacji zależy od wymagań klienta.

 

W zależności od potrzeb, możemy wyodrębnić 3 rodzaje inwentaryzacji:

Inwentaryzacja budowlana uproszczona

Cel wykonania:  sprawdzenie stanu faktycznego w czasie zakupu nowego lokalu, wydzielenie lokalu w części wspólnej budynku, sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym, wykonanie projektu wnętrz

                                        

Zawartość opracowania:  krótki opis, rysunki rzutów poziomych budynku lub poszczególnych pomieszczeń wraz z wymiarami i zestawieniem powierzchni.

 

Forma przekazania dokumentacji:  płyta CD zawierająca rysunki w formacie dwg i pdf, wydruki w ustalonej skali 

       

Inwentaryzacja budowlana standardowa

Cel wykonania:  remont, projekt rozbiórki, projekt przebudowy, rozbudowy, nadbudowy

 

Zawartość opracowania:  opis techniczny budynku, rysunek planu sytuacyjnego z zaznaczeniem budynku, rysunki rzutów poziomych budynku wraz z wymiarowaniem, zestawieniem powierzchni i naniesieniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, rysunki rzutów połaci dachowych z zaznaczeniem kominów, odwodnienia, rynien i rur spustowych, rysunki przekrojów pionowych przez miejsca charakterystyczne budynku, rysunki elewacji

 

 Forma przekazania dokumentacji:  płyta CD zawierająca rysunki w formacie dwg i pdf, wydruki w ustalonej skali

 

Inwentaryzacja budowlana pełna

Cel wykonania:  remont, projekt rozbiórki, projekt przebudowy, rozbudowy, nadbudowy

 

Zawartość opracowania:   opis techniczny budynku, rysunek planu sytuacyjnego z zaznaczeniem budynku, rysunki rzutów poziomych budynku wraz z wymiarowaniem, zestawieniem powierzchni i naniesieniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, rysunki rzutów połaci dachowych z zaznaczeniem kominów, odwodnienia, rynien i rur spustowych, rysunki przekrojów pionowych przez miejsca charakterystyczne budynku, rysunki elewacji, inwentaryzacja wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod-kan, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, C.O., rysunki w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji i rozwinięć

 

 Forma przekazania dokumentacji:  płyta CD zawierająca rysunki w formacie dwg i pdf, wydruki w ustalonej skali

 

Inwentaryzacja budowlana - Pakiet specjalny

Do każdej inwentaryzacji oferujemy również wykonanie dokumentacji fotograficznej mierzonego budynku z zaznaczeniem na rzutach miejsca i kierunku wykonania zdjęcia, przygotowanie wersji kolorystycznych dla rzutów, modelu 3D na podstawie wykonanie inwentaryzacji 2D, wykonanie wizualizacji konkretnych pomieszczeń lub całego budynku

 

Jakiego sprzętu używamy? 

Aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar w swojej pracy wykorzystujemy dalmierze laserowe o dokładności pomiarowej do 1mm oraz  tachimetr bezlustrowy.

W naszej pracy wykorzystujemy wyłącznie oryginalne oprogramowanie Autocad i SketchUp.

Obszar działalności firmy Piotr Gronek Architektura : Kraków, cała Polska, Europa.

 

Inwentaryzacje budowlane to nasza pasja.Inwentaryzacja budynku usługowegoInwentaryzacja budynku usługowego

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?